Poskytujeme komplexnú obnovu budov, bytových domov a polyfunkčných bytových domov. Realizujeme zatepľovanie obvodového plášťa budov, výmenu okien a vstupných dverí, rekonštrukciu strechy, sanáciu balkónov a loggií, hydraulické vyregulovanie ÚK, rekonštrukciu okapového chodníka. Našou prioritou sú spokojní zákazníci, preto pristupujeme ku každému individuálne a venujeme mu maximálnu pozornosť. Našim zákazníkom poskytujeme vysokokvalitné služby, používame progresívne technologické postupy, kvalitné materiály od certifikovaných výrobcov a licencované systémy ako GEDATHERM BAUMIT BASF. Komplexná obnova budov, bytových domov a polyfunkčných bytových domov sa realizuje nie len za účelom nového estetického stvárnenia budov, ktoré si všimnete na prvý pohľad, ale predovšetkým z dôvodu finančných úspor pri prevádzke budov. Zateplením neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie bytov na vykurovanie, ale riešime aj problémy s nadmernou vlhkosťou v stavebných konštrukciách, z ktorej vznikajú rôzne poruchy, napr. kondenzácia vody na stenách, stropoch, podlahách, rosenie okien a z toho vyplývajúci výskyt plesní, statické poruchy v dôsledku teplotných dilatácií. Taktiež realizujeme stavby lodžií pre panelové a tehlové domy.


Obnova budov

Našou prioritou sú spokojní zákazníci, preto pristupujeme ku každému individuálne a venujeme mu maximálnu pozornosť. Našim zákazníkom poskytujeme vysokokvalitné služby, používame progresívne technologické postupy, kvalitné materiály od certifikovaných výrobcov a licencované systémy. Komplexná obnova budov, bytových domov a polyfunkčných bytových domov sa realizuje nie len za účelom nového estetického stvárnenia budov, ktoré si všimnete na prvý pohľad, ale predovšetkým z dôvodu finančných úspor pri prevádzke budov. Zateplením neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie bytov na vykurovanie, ale riešime aj problémy s nadmernou vlhkosťou v stavebných konštrukciách, z ktorej vznikajú rôzne poruchy, napr. kondenzácia vody na stenách, stropoch, podlahách, rosenie okien a z toho vyplývajúci výskyt plesní, statické poruchy v dôsledku teplotných dilatácií.


Lodžie bytových domov

Súčasťou kompletnej dodávky je demontáž pôvodných balkónov, zábradlia, betónových dosiek, usadenie prefabrikovaných dielov lodžií, vrátane betónového alebo kovového zábradlia, klampiarských výrobkov, náterov, terénnych úprav... Všetko na základe projektovej dokumentácie a statického posúdenia.


Viac o našich realizovaných prácach nájdete v sekcií Referencie.